Sertifikaatit


Seurallemme on myönnetty Sinettiseura- ja Priima-sertifikaatit.


Sinettiseura HVoLi

HVoLi:n sinettivastaavina toimivat Pia Mäkelä ja Anne-Maija Saarinen.

•Sinettiseurat ovat nuorisourheilun laatuseuroja
•Nuori Suomi Sinetti on lasten ja nuorten urheiluseuratoiminnan virallinen laatusertifikaatti
•Sinetin seuralle myöntää lajiliitto
•Sinettiseuroja on tällä hetkellä 630

Millainen on sinettiseura?

•Sinettiseurassa jokaisesta mukana olevasta lapsesta ja nuoresta pidetään hyvää huolta.
•toimintaperiaatteet on yhdessä suunniteltu ja ne onkirjattu seuran toimintalinjaan
•toiminta on monipuolista ja kasvatuksellista
•harjoittelu on laadukasta, koulutetut ohjaajat ja valmentajat
•seuratyöntekijöitä kiitetään ja kannustetaan
•ryhmissä on sovittu toiminnan pelisäännöistä

Sinettiseurojen laatukriteerit

Eettiset ja kasvatukselliset periaatteet

1. Seura pitää huolta jokaisesta mukana olevasta lapsesta ja nuoresta.

2. Seuran toiminta on kasvatuksellista

Seuran organisointi ja toteutus

3. Seurassa on nuorisotoiminnasta vastaava henkilö

4. Seuralla on kirjallinen toimintalinja seuran toimintaperiaatteista

5. Seura informoi ja aktivoi jäsenistöään sitoutumaan seuran toimintalinjaan ja sopimaan pelisäännöistä

6. Seurassa kiitetään seuratoimihenkilöitä heidän tekemästään arvokkaasta työstä.

Harjoituksen laatu

7. Seura aktivoi monipuoliseen ja määrällisesti riittävään liikuntaan

8. Seuran ohjaajat ovat käyneet lasten ja nuorten ohjaamiseen tarkoitetun koulutuksen

9. Seurassa huolehditaan suunnitelmallisesti ohjaajien ja valmentajien osaamisen kehittämisestä


PRIIMA-seura HVoLi

 

HVoLi:n priimavastaavina toimivat Pia Mäkelä ja Anne-Maija Saarinen.

PRIIMA–laatuseurassa:

· liikunnan ilo ja terveys ovat avainasemassa
· liikkujan tarpeet ja tyytyväisyys ovat ykkösasia
· liikunta on terveyttä edistävää
· jumppatunneista on hyvät tuntikuvaukset
· ohjaajat ovat koulutettuja
· tunnit ovat turvallisia

PRIIMA – aikuisliikunnan laatuseuraan kaikki ovat tervetulleita!

PRIIMA – aikuisliikunnan laatuseurat

ovat Voimisteluliiton jäsenseuroja, jotka panostavat aikuisten terveys- ja kuntoliikunnan laadukkaaseen tarjontaan. Ne ovat sitoutuneita pitkäjänteiseen, jatkuvaan toiminnan kehittämiseen ja kuuluvat Suomen suurimpaan terveysliikuntaketjuun – Voimisteluliittoon.

 

PRIIMA – aikuisliikunnan laatuseura täyttää seuraavat kriteerit:

1. Seuralla on säännöllistä aikuisten kunto- ja terveysliikuntatoimintaa. Tarjonta on
monipuolista ja luotettavaa. Jumppatunneista on hyvät tuntikuvaukset, jotka auttavat
liikkujaa löytämään itselleen sopivat tunnit.

2. Seura tarjoaa aikuisliikkujille mahdollisuuden osallistua myös tapahtumatoimintaan,
kuten näytöksiin tai jumppatapahtumiin.

3. Seuran ohjaajilla on aikuisten harrasteliikunnan ohjaamiseen koulutus. He ovat käyneet
joko Voimisteluliiton ryhmäliikunnan ohjaajan peruskoulutuksen tai heillä on muu ryhmäliikunnan
ohjauksen koulutus täydennettynä voimistelun lajiosaamisella.

4. Seura järjestää liikuntaa turvallisessa toimintaympäristössä ja ohjaajilla on
perusensiapuvalmiudet.

5. PRIIMA – aikuisliikunnan laatuseura on sitoutunut jatkuvaan toiminnan kehittämiseen,
ja se kerää säännöllisesti asiakaspalautetta sekä arvioi toimintaansa.