HVOLI ON VASTUULLINEN VOIMISTELUSEURA

Suomen Voimisteluliiton jäsenseurana noudatamme Voimisteluliiton ohjeistuksia ja linjauksia vastuullisuudesta niin seuran hallinnossa, tapahtumien järjestämisessä kuin päivittäisessä ohjaus- ja valmennustyössä.

Seuramme toimintaympäristö on turvallinen, positiivinen ja oppimista tukeva.

Seurassamme onnistutaan, menestytään ja koetaan elämyksiä yhdessä tehden.

Tarjoamamme voimistelutoiminta on laadukasta ja vastuullista.

Pohjaamme toimintaamme  yhteiseen vastuullisuusohjelmaan ja reilun pelin periaatteisiin

Kaikki voimistelutoiminnassa mukana olevat henkilöt ovat sitoutettu noudattamaan näitä periaatteita.

HYVÄ HALLINTO

 • Toimintamme on hyvän hallintotavan mukaista, läpinäkyvää ja avointa. Seuraamme velvoittaa yhdistyslaki.
 • Yhdistysrekisterimme on ajantasalla.
 • Sääntömme ja määräyksemme ennaltaehkäisevät epäasiallista käytöstä ja mahdollistavat siihen puuttumisen. (Huittisten Voimistelu ja Liikunta ry:n säännöt päivitetään vuoden 2023 aikana ja päivitetyt säännöt julkaistaan nettisivuilla)
 • Jokainen seuran johtokunnan jäsen on suorittanut Hyvä hallinto-verkkokurssin.
 • Seuralla on nimetty henkilö joka vastaa vastuullisuuteen liittyvistä asioista ja johon jäsenet voivat olla yhteydessä.
 • Taloudenpitomme ja varainhankintamme on vastuullista ja suunniteltua.

TURVALLINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ

 • Varmistamme, että urheilu tuottaa kaikille positiivisia kokemuksia. Pidämme lapset, nuoret ja aikuiset turvassa kiusaamiselta, häirinnältä ja muulta epäasialliselta käytökseltä. Liikunnan ilo tuottaminen ja kaikkien osallistaminen taustoista riippumatta on seuramme yksi tärkeimmistä tavoitteista.
 • Ohjaajat perehdytetään vastuulliseen ja turvalliseen toimintaan.
 • Kaikki seuran toimijat ovat sitoutuneet suorittamaan et ole yksin-verkkokoulutuksen. Hyödynnämme tarvittaessa  palvelun asiantuntemusta.
 • Selvitämme rikostaustaotteen kaikilta alaikäisten kanssa työskenteleviltä valmentajilta ja ohjaajilta.
Älä jää yksin vaan uskalla hakea apua. Klikkaa tästä!

YHDENVERTAISUUS JA TASA-ARVO

 • Kaikki kokevat itsensä tervetulleeksi mukaan urheilun ja liikunnan pariin riippumatta mm. sukupuolesta, etnisestä taustasta, vammasta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai taloudellisesta tilanteesta. Mukaan voi tulla juuri sellaisena kuin olet.
 • Seuramme tarjoaa matalan kynnyksen toimintaa (avoimet ryhmät), jonne on helppo tulla tutustumaan ja kokeilemaan. Lapset pääsevät tutustumaan tunneille maksutta 2 kertaa.
 • Järjestämme vuoden aikana kaikille avoimia kokeilutreenejä mitä kautta voi päästä seuramme kilpaileviin joukkueisiin.
 • Kehitämme toimintaamme ja koulutamme ohjaajiamme niin, että ryhmämme soveltuvat mahdollisimman monelle lajista kiinnostuneelle.
 • Toiminta- ja jäsenmaksut pidetään kohtuullisina. Kaikki innokkaat ja motivoituneet voimistelijat ja liikkujat ovat tervetulleita tunneillemme.
 • Tarjoamme harrastustukea vähävaraisille perheille kauden aikana.
 • Viestimme monipuolisesti. Kuva- ja sanavalintamme tukevat yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.

YMPÄRISTÖ JA ILMASTO

 • Seurassamme kierrätetään esiintymisasuja sekä treenivaatteita ja välineitä. Seuralla on mm. yhteinen kierrätysryhmä Facebookissa.
 • Suosimme paperittomia toimintamuotoja.
 • Teemme osamme ilmastonmuutoksen hillinnässä ja vähennämme urheilun ympäristövaikutuksia muokkaamalla toimintatapojamme mm. tapahtumien järjestämisen, varusteiden, kulkutapojen, liikuntapaikkojen ja hankintojen osalta.
 • Arjessa suosittelemme kulkemaan jalan tai pyöräillen harjoituksiin sekä suosimaan kimppakyytejä. Kauempana pidettäviin kilpailuihin mennään mahdollisuuksien mukaan julkisilla ajoneuvoilla.

ANTI-DOPING

 • Huomioidaan ikätasoisesti