Aika ja paikka: maanantai klo 17-18 Kuninkaisten koulutus- ja kulttuurikeskus

Suunnattu 60+ ikäisille oman toimintakykynsä – ja kuntonsa ylläpitämisestä kiinnostuneille ikääntyville.

Toimintakyvyn ylläpitäminen ja kohentuminen, lihaskunnon säilyttäminen ja lisääminen, liikkuvuuden ja tasapainon säilyttäminen ja lisääminen sekä ilon ja virkistyksen tuottaminen.

Alkuverryttelynä erilaisia askelkuvioita ja vartalon lihasten lämmittelyä. Tunti jatkuu lihaskuntoliikkeillä ja päättyy venytyksiin, joskus rentoutusharjoitukseen.

Liikkeitä tehdään sekä pystyasennossa että lattialla. Tunneilla käytetään vaihtelevasti erilaisia välineitä mm. keppejä, kuminauhoja ja palloja.

Tunnit ovat rauhallisesti ja turvallisesti eteneviä ikäryhmä ja osallistujat huomioiden.

Tunnin vaikeustaso: helppo.

Ryhmää ohjaavat:
Pia Mäkelä, pia.makela@luukku.com
Anne-Maija Saarinen, annemaijasaarinen61@gmail.com
Hanna Viitanen, hanna.viitanen@dnainternet.net