2022-2023

Huittisten Voimistelu ja Liikunta ry on vuonna 1929 perustettu liikuntaseura. Seurassa toimii myös Uskollisuuden Kilta. Jäseniä seurassa on reilu 300. HVoLi kuuluu Suomen Voimisteluliittoon. HVoLi on myös Liikun ja Suomen Cheerleadingliiton jäsen.

Toimintaperiaatteet

 • tarjoamme monipuolista liikuntaa kaikenikäisillä huittislaisille.
 • tuloina jäsenmaksut, toimintamaksut, varainhankinta, kisat, näytökset  ja avustukset.
 • ohjaajat ovat palkallisia toimijoita.

Seuran tarkemmat toimintaperiaatteet, arvot ja pelisäännöt ovat luettavissa seuran nettisivuilta.

Turvallisuusohjeet ja kriisitoimintaohjeet esim. Koronatiedotteet löytyvät nettisivuilta ja somesta.

Seuramme toiminta on päihteetöntä. 

Tavoitteenamme on, että kaikki saavat kokea liikunnan iloa ja onnistumisen elämyksiä.

HVoLi on tähtiseura

Tähtimerkki on Olympiakomitean ja lajiliittojen seurojen laatuohjelma, joka on osoitus modernista, ketterästä ja inhimillisestä toimintatavasta, joka sopii kaikille liikkujille.

Lisäksi HVoLille on myönnetty sekä Priima- että Sinettiseura-tunnukset.

Vuonna 2017 HVoLi palkittiin Satakunnan urheilugaalassa vuoden sinettiseurana.

Ohjauslinja

Huittisten Voimistelu ja Liikunta ry:n toiminta-ajatuksena on tarjota huittislaisille ja lähikuntien asukkaille laadukasta voimistelu- ja ryhmäliikuntaa. HVoLi toimi lähiliikuttajana kaikenikäisille jäsenille ja mahdollistaa harrastuksen jatkumisen kaikissa elämänvaiheissa sekä tarjoaa samalla yhteisön, johon kuulua. Voimistelua voi seurassamme harrastaa eri tavoitetasoilla joko kilpailemiseen tähdäten tai omasta kunnostaan huolehtien. 

Vastuullisena toimijana Hvoli huolehtii että ohjaajat ovat ammattitaitoisia, toiminnassa on huomioitu eettiset ohjeistukset ja toimintaympäristö on turvallinen. Seurassa pyritään lisäämään alueen asukkaiden hyvinvointia tarjoamalla heille edullisia ja mielekkäitä tapoja liikkua ja harrastaa.

Huittisten Voimistelu ja Liikunta – seura on sekä lasten että aikuisten liikunnan Tähtiseura. Tähtiseurana HVoLi sitoutuu ja toteuttaa toimintaansa Tähtiseurojen laatukriteerit huomioiden. Seura pyytää säännöllisesti palautetta kaikilta jäseniltä ja lasten vanhemmilta. Lisäksi ohjaajat ja valmentajat pyytävät palautetta tunneilla suoraan osallistujilta. 

Lasten laadukas voimistelu on lapsilähtöistä, jossa lapset voivat harrastaa laadukkaasti ja turvallisesti ohjatuilla tunneilla ja harjoituksissa. Lasten ja nuorten harjoitukset on suunniteltu ikätasoisesti. Joka ryhmälle tehdään sekä kausi- että tuntisuunnitelmat. Jokainen voi harrastaa ja harjoitella monipuolisesti. Harjoitusten sisällöissä huomioidaan monipuolisuus. Liikuntaa voi Hvolissa harrastaa joko avoimissa voimistelun tai tanssin ryhmissä oman motivaation ja tavoitetason mukaisesti. Seurassamme on ryhmästä toiseen siirtyminen mahdollista. Jokainen lapsi ja nuori pääsee liikkumaan oman motivaationsa mukaisesti. 

Aikuisten kunto- ja harrasteliikunta on monipuolista ja kaikilla on mahdollisuus harrastaa itselleen mielekästä liikunta kerran tai useammin viikossa läpi vuoden. Koulutetut ja osaavat ohjaajat takaavat, että harrastaminen on turvallista ja tavoiden mukaista. Toiminta suunnitellaan niin, että se vastaa muuttuviin tarpeisiin ja kuunnellaan jäsenten toiveita. Osallistujia kannustetaan antamaan palautetta ja ideoita suoraan ohjaajille ja vastaamaan seuran järjestämiin kyselyihin. 

Kaikilla ryhmillä on mahdollisuus esiintyä seuran joulu- ja kevätnäytöksessä. Ohjauslinjaa kehitetään yhdessä ohjaajien kanssa. 

Ohjaamisessa ja valmentamisessa huomioidaan yksilö omana itsenään. Jokainen on oma arvokas jäsen seuran yhteisössä.

HVoLin johtokunta 2023:

Puheenjohtaja Carita Korpela   

Somevastaava        puh. 040 7521521 /korpela.carita@gmail.com

Varapuheenjohtaja Miia Kranni

Kilpailutoiminnan vastaava ja näytösvastaava  miia.kranni22@gmail.com

Sihteeri Anne-Maija Saarinen

Aikuisten liikunnan vastaava ja Priima ja sinettivastaava annemaijasaarinen61@gmail.com

Rahastonhoitaja                 Jenni Lahti

Tilivastaava                   jenni.lahti@dnainternet.net

Tiedottaja                   Laura Mattila

Huoltajalinkki                  laura.intonen@hotmail.com

Valmennusvastaava          Katja Leino-Murtojärvi

Koulutusvastaava              katja.leinomurtojarvi@gmail.com

Järjestelyvastaava Hanna-Mari Marttila

Priima ja sinettivastaava marttila.hannamari@gmail.com

Ohjaajavastaava                   Susanne Soukola

Lasten liikunnan vastaava susanne.soukola@gmail.com

Välinevastaava

Muut vastuualueet 2023:  

Kiltavastaava                  Pia Mäkelä

Seurakummi                   Anette Kylä-Liuhala 

Palkkiot

tunti 45 tai 60 minuuttia

alle 18-vuotias ohjaaja 10 € + lomakorvaus

yli 18-vuotias ohjaaja 15 € + lomakorvaus

Yli 15-vuotiaalle apuohjaajalle maksetaan palkkio 5 € + lomakorvaus / tunti.

90-minuuttisen tunnin tuntikorvaus kerrotaan 1,5:llä.

Palkkio on korvaus tunnin suunnitteluun ja ohjaamiseen liittyvästä työstä. 

Palkkion maksaminen edellyttää ohjaaja/apuohjaaja sopimuksen tekemistä. 

Palkkion maksua varten ohjaaja täyttää ja palauttaa tuntilistat ja verokortin rahastonhoitajalle ilmoitettuna ajankohtana.

VUOSIKELLO SYYSKAUSI 2022:

Ilmoittautuminen ryhmiin alkaa 15.8.

Syyskausi alkaa 29.8. Tarkista oman ryhmäsi valokuvausluvat!

Tiedottaja lähettää kauden alussa jäsenille syystiedotteen Hoika- jäsentietorekisterin kautta.

Lapsiryhmissä (alle 19v.) tehdään kauden alussa pelisäännöt ja käydään läpi kausisuunnitelma, josta selviävät kauden tärkeät päivämäärät. Pelisäännöt kuitataan nähdyksi vanhemmilla.

PikkuStara  9.10. (ohjaajia tarvitaan talkoisiin).

JV Cup 22.10. 

Tarkista jäsenrekisteristä syyslomaan mennessä, että ryhmäläisten jäsenmaksut on maksettu, tarkista maksamattomat säännöllisesti. Ilmoita muutoksista rahastonhoitajalle viipymättä.

Syysloma viikolla 43, ei tunteja.

Viimeistään marraskuun alussa tulee tiedottaa ryhmäläisten vanhempia joulunäytöksessä esiintymisestä ja esiintymisasuista sekä kustannuksista.

Joulunäytös 8.12.

Syyskausi päättyy 9.12. 

VUOSIKELLO KEVÄTKAUSI 2023:

Kevätkausi alkaa 9.1.

Kauden alussa lapsiryhmissä käydään läpi kausisuunnitelma, josta selviävät kauden tärkeät päivämäärät. 

Maaliskuun lopussa tulee tiedottaa ryhmäläisten vanhempia kevätnäytöksissä esiintymisestä, esitysvaatteista, kustannuksista, harjoitusaikatauluista ja näytösajoista.

Ystävänpäiväjumppa viikolla 7.

Hiihtoloma viikolla 8, ei tunteja.

Stara Huittinen 19.3. (ohjaajia tarvitaan talkoisiin).

Yhteisharjoitukset ja ryhmien kuvausajankohta ilmoitetaan myöhemmin!

Kenraaliharjoitukset 4.5.

Kevätnäytökset 5.5. ja 6.5.

Palauta tuntilistat kauden päätyttyä rahastonhoitajalle.

Kevätkausi päättyy 12.5.

Toimipaikat

Tahto Areena Kirjatie 2

Huvikummun päiväkoti Räikänmaantie 93

Kuninkaisten liikuntasali               Risto Rytin katu 70

Lauttakylän lukio Lauttakylänkatu 22

Sammun koulu Norrintie 18

Suttilan koulu Erkkiläntie 8

Toimintakauden maksut

seuran jäsenmaksu 10 €

Kausimaksut:

alle 2-vuotiaat pelkällä jäsenmaksulla 10 €

lapset ja nuoret, alle 19-v. 60 €

aikuiset, yli 19-v. 90 €

valmennusryhmät 70 € – 120 € / kausi

lisenssit ja lajikohtaiset maksut alk. 7 €

kilta 40 €

ohjaajan jäsenmaksu 10 €

Kilpailevat ryhmät:

Bella

Luna

Melina

Celia

Friida

Taiga

Saaga

Aava

Rytminen voimistelu

Ohjaajana/Apuohjaajana HVoLissa

 • 10 € jäsenmaksulla saa osallistua kaikkiin seuramme jumppiin.
 • on työtapaturmavakuutuksen piirissä. 
 • pääsee koulutuksiin.
 • velvollinen osallistumaan ohjaajakokouksiin.
 • sitoutuu ohjaamaan vuodeksi kerrallaan.
 • ongelmatilanteissa käännytään ohjaajavastaavan tai johtokunnan puoleen. 
 • jos olet estynyt pitämään tuntia, hanki itsellesi sijainen. 
 • vastuuohjaaja huolehtii, auttaa ja neuvoo apuohjaajaa. Sopivat keskenään työnjaon.
 • vastuuohjaaja tiedottaa ryhmäänsä kauden aikana kaikista muutoksista.
 • vastuuohjaaja huolehtii, että tuntikuvaus ja ohjaajan tiedot on seuran nettisivuilla päivitetty.
 • vastuuohjaa seuraa, että ryhmän kausimaksut on maksettu.
 • apuohjaajaksi voi tarjoutua johtokunnan jäsenille. Johtokunta päättää apuohjaajista, ei ohjaajat.
 • apuohjaajalla ei ole ohjausvastuuta.
 • alaikäinen ohjaaja ei voi olla yksin lasten kanssa.

Kausisuunnitelma

Kaikissa seuran ryhmissä laaditaan aina kauden alussa kausisuunnitelma ryhmäkohtaisesti. Suunnitelmasta selviää tärkeät päivämäärät, ryhmälle asetetut tavoitteet ja esim. mitä osa-alueita milläkin tunnilla käydään läpi. Lapsiryhmissä suunnitelmat jaetaan vanhemmille nähtäväksi. Kausisuunnitelmamalli löytyy seuran nettisivuilta.

Rikosrekisteriote

Kaikkien täysi-ikäisten ohjaajien tulee toimittaa rikosrekisteriote kauden alussa. Ohjaaja tilaa itselleen rikosrekisteriotteen (oikeusrekisterikeskus.fi) ja toimittaa tämän nähtäväksi johtokunnalle (koskee alaikäisten lasten ohjaajia).

Vakuutukset

Kausimaksun maksaneet on vakuutettu seuran puolesta jumppaturvavakuutuksella. Jumppaturva kattaa harjoitustunnit ja esitykset sekä tuntiin välittömästi liittyvät meno- ja paluumatkat. Ohjaajat kuuluvat työntekijän eläkevakuutuksen (TyEL), työtapaturmavakuutuksen ja työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen piiriin. Seuran irtaimisto on vakuutettu. Valmennusryhmillä on erilliset lisenssivakuutukset.

Ongelmanratkaisupolku

Mikäli ongelmia esiintyy harjoittelupaikan suhteen, ota yhteyttä kaupungin kiinteistöpäivystykseen p. 044 560 4132 ja mikäli tarvetta, seuran puheenjohtajaan.

Tapaturmatilanteissa ohjaajat antavat ensiavun, ottavat tarvittaessa yhteyttä hätäkeskukseen p. 112 sekä tiedottavat asiasta eteenpäin lasten vanhemmille ja seuran puheenjohtajalle. Hätätilanteita varten vastuuohjaajan on tiedettävä kuinka monta henkilöä tunnille osallistuu. Kaikissa saleissa on pienimuotoiset ensiapupakkaukset, jotka sisältävät sidetarpeet, laastaria ja kylmätuotteet (geeli /spray /pakkaus). Jos tuotteet loppuvat, ota välittömästi yhteyttä Susanneen.

Välineet

HVoLilla on yhteiskäytössä erilaisia välineitä; palloja, hyppynaruja, huiveja, hernepusseja jne., joita voi varata itselleen varauslistalla. Lista on KKK:n valkoisen kaapin ovessa. 

Suurin osa välineistä löytyy KKK:n kaapeista ja laatikoista. Välineitä on myös muissa tiloissa ja jokaisesta tilasta tulisi löytyä välineluettelo. Välineet tulee aina muistaa palauttaa mahdollisimman pian takaisin paikalleen, jotta ne ovat muiden ohjaajien käytettävissä. 

JBL:n kaiuttimet ovat seuran puolesta jokaisessa toimipaikassa (ei Huvikumpu). Kaiuttimia säilytetään lukollisessa tilassa. Vastuuohjaaja saa avaimet Susannelta. Mikäli välineisiin tulee jonkinlainen vika tai ne menevät rikki, ilmoita asiasta välittömästi johtokunnan jäsenelle.  

Pukuvarasto

HVoLilla on erilaisia esiintymisasuja ja -välineitä useiden vuosien varrelta. Pukuvaraston sisällöstä löytyy luettelo ja kuvat Facebookista (HVoLi näytösryhmä, Susanne Soukolan linkki: HVoLi näytösasut). Ohjaajien olisi hyvä käydä katsomassa, olisiko varastossa jotain käyttökelpoista esiintymisasua, ettei joka vuosi tarvitsisi ostattaa ryhmäläisillä uusia.

Koulutus 

Noudatamme Voimisteluliiton koulutusjärjestelmää. Myös muiden tahojen koulutuksia voidaan käyttää. Johtokunta määrittää vuosittaisen koulutusbudjetin. Kysy puheenjohtajalta lupa koulutukseen! Ohjaaja itse ilmoittautuu sovittuun koulutukseen. Seura kustantaa ohjaajien peruskoulutukset sekä ideapäivät. Koulutuksesta aiheutuvat muut kulut ohjaaja hoitaa itse.

Näytökset

Näytöksissä jokaisella jumppaajalla on mahdollisuus esiintyä. Ohjaajat tekevät ryhmilleen esiintymisohjelman, jonka ryhmä esittää. Näytökseen voi tehdä ohjelman myös yhdessä toisen ryhmän kanssa. 

Ohjaajan muistilista

Valmista tuntisi hyvin ja ole ajoissa paikalla – viimeistään 10 min. ennen tunnin alkua.

Lasten ryhmissä ohjaaja tulee ensimmäisenä ja poistuu viimeisenä. Lapset menevät vasta ohjaajan mukana saliin!

Ole hyvä esimerkki: huomioi oma pukeutuminen, käyttäytyminen ja liikunnallisuus.

Kännykkä ei saa häiritä tuntia!

Puhuttele lapsia, nuoria ja aikuisia ystävällisesti. Tervehdi tavatessa, hyvästele lähtiessä.

Innosta ja kannusta ryhmääsi, ole tasapuolinen, oikeudenmukainen ja hienotunteinen ohjaaja.

Huolehdi, että tunnin loputtua kaikki tarvitsemasi välineet ja tarvikkeet ovat paikoillaan. Ota ryhmäläiset mukaan siivoukseen.

Jos olet viimeinen salin käyttäjä, sammuta valot, sulje ovet ja ikkunat.

Merkitse salissa olevaan kansioon kävijämäärä joka kerta.

Ohjattaessa muistettavaa:

 • aloita ja lopeta tuntisi selvästi
 • puhu kuuluvasti
 • opeta selvästi, vältä pitkiä selityksiä
 • huomioi kaikki tunnilla
 • ohjaa/näytä liike niin että kaikki näkevät (sivulla, piirissä, päädyssä jne.) 
 • seuraa ryhmäläisten suorituksia ja kannusta
 • vältä turhia taukoja ja toimettomuutta, mahdollisuuksien mukaan kaikki tekevät yhtä aikaa