Huittisten Voimistelu ja Liikunta ry on perustettu vuonna 1929 Huittisten Naisvoimistelijat ry –nimisenä yhdistyksenä. Vuonna 1953 seuran nimi muutettiin Lauttakylän Naisvoimistelijat ry:ksi ja seuratarjonnan monipuolistuttua myös poikien ja miesten puolelle, seuran nimeksi otettiin 13.2.1997 Huittisten Voimistelu ja Liikunta ry.

Seurassa toimii myös Uskollisuuden Kilta, mikä perustettiin 12.2.1995. Killan jäseneksi pääsee 25 vuotta täyttänyt henkilö, joka on kuulunut vähintään 5 vuotta johonkin voimisteluliiton seuraan.

Seurassamme on tällä hetkellä 320 jäsentä.

Huittisten Voimistelu ja Liikunta ry:n tarkoituksena on edistää jäsenistönsä keskuudessa liikuntaharrastusta siten, että mahdollisimman moni voisi harrastaa monipuolista voimistelua ja liikuntaa eri toiminta- ja tavoitetasolla.

Seuran tuntitarjonnassa on vaihtoehtoja kaiken ikäisille liikunnanharrastajille, vauvasta aina yhtä taitaviin ja virkeisiin ikivireisiin, aloittelijoista kilpailuryhmiin. Ryhmiä löytyy jokaiselle, myös terveysliikunnasta kiinnostuneille. Sydämenasianamme ovat etenkin lapset ja nuoret, joiden liikkuminen luo pohjan elinikäiselle liikunnan harrastamiselle.

ARVOT JA PERIAATTEET
Seuran toiminta on tavoitteellista, kasvatuksellista ja terveyttä edistävää, mutta voittoa tavoittelematonta. Kaikille seuran jäsenille tarjotaan mahdollisuus harrastaa liikuntaa ja osallistua seuran toimintaan turvallisessa ympäristössä.
Kaikkia seuratyöntekijöitä kohdellaan tasavertaisesti ja kunnioittaen. Ohjaajat ja valmentajat ottavat jokaisen ryhmän jäsenen huomioon, kuuntelevat ja kannustavat heitä taitotasosta riippumatta. Lasten ryhmissä palaute annetaan rakentavasti. Lasten tunnit suunnitellaan lapsilähtöisesti. Seuramme toiminta on päihteetöntä.
Tavoitteenamme on, että kaikki saavat kokea liikunnan iloa ja onnistumisen elämyksiä.