Seuran säännöt päivitetään kevään 2023 aikana.

Pelisäännöt


1. Seuran toiminta on tavoitteellista, kasvatuksellista ja terveyttä edistävää, mutta voittoa tavoittelematonta.

2. Kaikille seuran jäsenille tarjotaan mahdollisuus harrastaa liikuntaa ja osallistua seuran toimintaan turvallisessa ympäristössä.

3. Kaikkia seuratyöntekijöitä kohdellaan tasavertaisesti ja kunnioittaen.

4. Ohjaajat ja valmentajat ottavat jokaisen ryhmän jäsenen huomioon, kuuntelevat ja kannustavat heitä taitotasosta riippumatta.

5. Lasten ryhmissä palaute annetaan rakentavasti.

6. Lasten tunnit suunnitellaan lapsilähtöisesti.

 

Kaikilla seuran alle 19-vuotiaiden ryhmillä on ryhmäkohtaisesti sovitut pelisäännöt, jotka kirjataan Olympiakomitean sivuille. Alle 16-vuotiaiden ryhmissä pelisäännöt on sovittu myös vanhempien kanssa. Pelisäännöt tehdään heti kauden alkaessa, viimeistään lokakuun loppuun mennessä. Myös johtokunta tekee omat pelisäännöt kausittain.

Seuramme toiminta on päihteetöntä. Tavoitteenamme on, että kaikki saavat kokea liikunnan iloa ja onnistumisen elämyksiä.