Seuran toimintalinja

Seuran toimintalinja on luettavissa alla olevasta linkistä pdf-tiedostona.

 

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma ohjaajille

– Ohjaaja vastaa oman ryhmänsä tiedottamisesta.

– Ohjaajan pääsääntöinen tiedotuskanava on jäsenrekisterin kautta lähetettävä sähköposti.

– Kauden alussa ohjaaja jakaa ryhmäläisille alkutiedotteen, jonka malli löytyy seuran nettisivuilta.

– Lapsiryhmissä käydään yhdessä lasten ja vanhempien kanssa läpi pelisäännöt ja kausisuunnitelman, josta selviävät kauden tärkeät päivämäärät.

– Ohjaajan tulee tarkistaa Hoikasta syyslomaan mennessä, että ryhmäläisten jäsenmaksut on maksettu, ja ilmoittaa muutoksista rahastonhoitajalle viipymättä.

– Marraskuun alussa ohjaajan tulee tiedottaa ryhmäläisten vanhempia joulunäytöksessä esiintymisestä ja esitysvaatteista.

– Ohjaaja palauttaa tuntilistat ja tilastoinnit kauden päätyttyä sekä syksyllä että keväällä rahastonhoitajalle ja sihteerille.

– Ohjaajan tulee tiedottaa ryhmäläisiä ja vanhempia seuraavan kauden alkamisajasta.

– Mahdollisissa peruutus- ja salivuoromuutostilanteissa ohjaajan tehtävänä on viipymättä tiedottaa muutoksista ryhmäläisille ja heidän vanhemmilleen.

– Kevätkauden alkaessa ohjaaja käy läpi kausisuunnitelman, josta selviävät kauden tärkeät päivämäärät.

– Maaliskuun lopussa ohjaajan tulee tiedottaa ryhmäläisten vanhempia kevätnäytöksissä esiintymisestä, esitysvaatteista, harjoitusaikatauluista ja näytösajoista.

 

Viestintäsuunnitelma seuralle

– Seuran viestintä perustuu läpinäkyvyydelle ja avoimuudelle.

– Seuralla on oma tiedottaja, joka laatii tiedotteet, sekä mediavastaava, joka laatii mainoksia.

 – Seuralla on käytössään oma pikaviestikanavansa sekä ohjaajille että johtokunnalle.

– Seuran julkiset tiedotuskanavat ovat omat nettisivut, Facebook-sivu, Instagram-sivu, paikallislehdet, kaupungin julkaisema lasten ja nuorten tiedote, kaupungin muut tiedotuskanavat.

– Mainostoimiston kanssa yhdessä laaditaan koteihin jaettava kausisuunnitelma, jossa tulevan kauden ryhmätarjonta. Toimintaa mainostetaan myös kaupungin julkisilla ilmoitustauluilla, kuten kouluissa ja kirjastolla.

– Kausien alussa jaetaan jäsentietorekisterin kautta kaikille jäsenille tiedote, jossa kerrotaan tärkeistä tapahtumista ja muuta toiminnasta, kuten varainhankinnasta.

– Kausitiedotteiden lisäksi jaetaan keväällä erikseen kevätnäytöstä koskevia tiedotteita.

– Ajankohtaisin tieto löytyy aina seuran nettisivuilta sekä Facebookista että Instagramista.