Hvolin kilpaileviin joukkueisiin pääsee mukaan alkeisvalmennuksen tai voimisteluvalmennuksen kautta. Lisäksi voidaan järjestää kausien vaihtuessa avoimia treenitilaisuuksia joukkueisiin haluaville, joissa voimistelijat voivat antaa näytön taidoistaan. Molemmissa tapauksissa (joko valmennusryhmien tai treenitilaisuuksien kautta mukaan pääseminen) voimistelija pyydetään mukaan joukkueeseen. Kukaan ei voi tulla joukkueeseen sopimatta asiasta valmentajien kanssa. Myös se, että valinnan jälkeen pysyy joukkueen mukana treeneissä ja saavuttaa vaadittavia lajitaitoja on ehdoton kriteeri joukkueen toiminnassa mukana olemiseen.

Kaikki muut Hvolin lasten- ja nuorten ryhmät ovat kaikille avoimia ryhmiä ja niihin saa osallistua ilmoittautumalla mukaan sekä maksamalla jäsen- ja toimintamaksun.

Seurassa toimii useita joukkuevoimistelujoukkueita sekä tällä hetkellä kaksi voimistelujoukkuetta, jotka tähtäävät Stara- vaiheen jälkeen tanssilliseen voimisteluun. Osa ryhmistä on ikäryhmältään päällekkäisiä ja se, missä joukkueessa voimistelija voimistelee ratkaistaan sen mukaan, että mihin sitoutuminen, taidot, motivaatio ja terveys antavat myöten. Päätöksen joukkueiden kokoonpanosta tekevät kilpailutoimintavastaava, joukkueiden valmentajat ja johtokunta.
Tällä on tarkoitus taata kaikille mielekäs ja tavoitteisiin tähtäävä harrastus, niin että toiminta on kaikille motivoivaa. Koska on kyseessä tavoitteellinen toiminta pyritään mahdollisimman toimivaan joukkueeseen, niin että myös taitaville voimistelijoille joukkueen mukana treenaaminen on mielekästä. Kyse on Hvolin kilpailutoiminnasta.
Voimistelu on myös luonteeltaan sellainen laji, että ohjelman suorittaminen vaatii kuvioiden osaamista ja yhtäaikaisuutta. Tämän on onnistuttava joukkueen kaikilta voimistelijoilta.

Kaikissa voimistelujoukkueissa tehdään voimistelun perustreeniä, lisäksi joukkuevoimistelujoukkueissa keskitytään erityisesti liikkuvuuden parantamiseen ja hyppyjen tekniikkaan. Perustreeni sisältää kaikissa joukkueissa ketteryyttä, ryhtiä, ojennusta, vartalotekniikkaa, akrobatialiikkeitä sekä ilmaisua sisältäviä harjoitteita.
Joukkuevoimistelujoukkueet käyttävät harjoittelussaan myös voimisteluvälineitä (naru, pallo, vanne, keilat, nauha) ja osallistuvat joukkuevoimistelun kilpailujärjestelmän mukaisiin kullekin ikäkaudelle kuuluviin välinekisoihin syyskaudella. Kevätkaudella kaikki voimistelujoukkueet osallistuvat alueellisiin ja mahdollisesti valtakunnallisiin Stara- tapahtumiin ja kilpailuihin joko SM- sarjassa, kilpa- tai harrastesarjassa. Tulevina vuosina Stara- iän jälkeen on tarkoitus tanssilliseen voimisteluun tähtäävien joukkueiden osallistua tanssillisen voimistelun Lumo- tapahtumiin alueellisella ja valtakunnan tasolla.

Kaikille voimistelujoukkueille järjestetään oman joukkueen treenien lisäksi syys- ja kevätkaudella balettiharjoittelua. Lisäksi hyödynnetään vierailevia valmentajia muista seuroista, joiden huippuvalmentajat tuovat treeniin sekä voimistelijoille että valmentajille omaa osaamistaan. Mahdollisuuksien mukaan järjestetään oman seuran treenipäiviä.
Joukkueet osallistuvat myös alueellisiin Voimisteluliiton Nupputreenipäiviin sekä mahdollisuuksien mukaan liiton avoimiin urheiluopistoleirityksiin. Olennainen osa voimistelutoiminnan kehittämistä Huittisissa on myös se, että valmentajat osallistuvat aktiivisesti Voimisteluliiton koulutuksiin, jotta heillä on mahdollisimman ajanmukainen tieto lajin uusista sääntömuutoksista ja muista ajankohtaisista asioista.

Kaikki voimistelujoukkueet osallistuvat seuran joulu- ja kevätnäytöksiin sekä ovat mukana valtakunnallisissa tai kansainvälisissä voimistelun suurtapahtumissa. Lisäksi viime vuosina on järjestetty oma pieni voimistelukisa Huittisissa ennen varsinaisen kisakauden alkua. Näin oman seuran tytöt saavat harjoitella kisaamista ennen varsinaisia kisoja.

Joukkuevoimistelujoukkueiden ja voimistelujoukkueiden toiminta maksetaan jäsenmaksuilla, toimintamaksuilla ja valmennusmaksuilla. Lisäksi järjestetään myyjäisiä ja mahdollista muuta varainhankintaa, joilla rahoitetaan osa valmennustoimintaan kuuluvista kuluista. Joukkueet ostavat itse lisenssit, treenivaatteet, kilpailupuvut ja tarvittavat välineet. Seura huolehtii kerätyillä maksuilla valmennuksen maksuista; sääntömateriaaleista, viikkotreeneistä, vierailevista valmentajista, kilpailumaksuista ja tuomarimaksuista.